Zázemí centra Maják

Vybavení a prostory pro děti neustále zlepšujeme a vybavujeme novými prvky a pomůckami.

ŠATNA   ŠATNA   

                             

      

 

      

  

V našem centru o děti pečují

 

Mgr. Katrin Telín

je psycholog a pedagog, již řadu let se věnuje dětem s PAS, ke své práci využívá metodu aplikované behaviorální analýzy, ve které se mnoho let vzdělává a letos jí čeká složení zkoušky a získání titulu BCBA. Založila první centrum aplikované behaviorální analýzy v ČR, ABA Centrum s.r.o. pod supervizí Global Autism Project. V ČR je v tomto oboru uznávaným odborníkem. V centru působí jako hlavní terapeut a pedagog, zaškoluje nové asistenty.

Vyjádření supervizorky               Vyjádření GAP

 

 Dr. Ksenia Gatzunis, PhD, BCBA, LABA

je Certifikovaným Behaviorálním Analytikem (BCBA), žije poblíž Bostonu v Massachusetts v USA. V oblasti ABA pracuje již více než 10 let a má rozsáhlé zkušenosti s prací s lidmi s diagnostikovanými poruchami autistického spektra a jinými vývojovými poruchami. Dr. Gatzunis poskytuje klinický dohled Katrin Telin od ledna 2017 a společnosti ABAway od otevření centra.

 

Filip Brunclík

aktuálně studuje sportovní školu. S dětmi pracuje již sedmým rokem, mezi jeho pracovní zkušenosti patří práce v mateřské a základní škole na pozici pedagoga a učitele tělesné výchovy. Dále pracoval jako pedagog v Olivově dětské léčebně pro děti se špatným pohybovým aparátem, s astma a obezitou. Zajímá se o psychologii a pedagogiku.

 

Terezie Hana Čedíková

studovala sociální činnost a v budoucnu se chystá ve studiu pokračovat v oboru sociální pedagogika. Pracovala v domově pro seniory a poté působila půl roku jako au-pair v Anglii. 

 

 

Bc. Klára Baráková

má zakončenou psychologii na Coventry University spolu s rokem studia a výzkumné stáže v rámci dvou Holandských univerzit. Před nástupem do našeho centra sbírala praxi v NUDZu, v Bohnicích (odd. duální diagnózy), v České Alzheimerovské společnosti nebo jako osobní asistentka klíčové mluvčí při Týdnu paměti v roce 2019. Kromě psychologie se zajímá o studium jazyků, neurobiologii nebo strojové učení.

 

Julia Tsoy

studuje politologii, filozofii a ekonomii na Karlově univerzitě. Práce s dětmi jí velice baví a plánuje studovat více teoretických částí behaviorální analýzy.

  

 

      

 

 

Dokumenty spolku 

Výroční zpráva 2020

Rozvaha 2020

Výkaz zisku a ztráty 2020